<aside id="bOhVZ"></aside><ol id="bOhVZ"></ol>
<option id="bOhVZ"></option>

   <code id="bOhVZ"></code><keygen id="bOhVZ"><datalist id="bOhVZ"><acronym id="bOhVZ"><blockquote id="bOhVZ"><mark id="bOhVZ"><address id="bOhVZ"></address></mark><ol id="bOhVZ"></ol></blockquote></acronym><i id="bOhVZ"><th id="bOhVZ"><acronym id="bOhVZ"></acronym></th></i></datalist></keygen>

    <colgroup id="bOhVZ"></colgroup>
    <datalist id="bOhVZ"></datalist>

   1. <p id="bOhVZ"></p><th id="bOhVZ"></th><dt id="bOhVZ"><p id="bOhVZ"></p></dt>
     当前位置:弘善佛教 > 佛咒大全 > 准提咒 >

     准提咒

     准提咒目前在显教的《佛教念诵集》中作为“十小咒”之一,整体咒语为:南无(namah。╈哙耆型跃汶漳希╯apta^nam samyaksambuddha kot!i^na^m)怛侄他(tadyata^)唵(om%)折隶(cale)主隶(cule)准提(cundhe)娑婆诃(sva^ha^)....[详情]

     《准提咒》全文

     南无飒多喃
     叁藐叁菩驮
     俱胝喃
     怛侄他
     唵 折隶主隶
     准提 娑婆诃...[详情]

     《准提咒》注音

     nā mó sà duō nán。
     南无飒哆喃。
     sān miǎo sān pú tuó。
     三藐三菩陀。
     jù zhī nán。
     俱胝喃。
     dá zhí tuō。
     怛侄他...[详情]