<dfn id='S6ks1KPT'></dfn>

    <noscript id='S6ks1KPT'></noscript>

   1. 静心咒

    静心咒又称宁心咒、清心咒。众生皆烦恼,烦恼皆苦,烦恼皆不生不灭,不垢不净,不增不减。有形者,生于无形,无能生有,有归于无。境由心生,若持诵静心咒则不会被情绪左右,有利于碰到问题时能立刻冷静下来,持诵时:静,以不动制万动。静,心则清...[详情]

    当前位置:弘善佛教 > 佛咒大全 > 静心咒 >

    静心咒全文

    [静心咒] 发表时间:2019-02-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭

    \

     静心咒全文 注音版

     南无、喝罗怛那、哆罗夜耶

     南无、阿唎耶。婆卢羯帝、烁钵罗耶。

     菩提萨埵婆耶,摩诃萨埵婆耶。

     摩诃、迦卢尼迦耶。唵,萨皤罗罚曳,数怛那怛写。

     南无、悉吉栗埵、伊蒙阿唎耶。

     婆卢吉帝、室佛罗愣驮婆。

     南无、那罗谨墀。醯利摩诃、皤哆沙咩。萨婆阿他、豆输朋、阿逝孕。

     萨婆萨哆、那摩婆萨哆,那摩婆伽,摩罚特豆。

     怛侄他,唵,阿婆卢醯.卢迦帝,迦罗帝.夷醯唎。摩诃菩提萨埵。

     萨婆萨婆,摩罗摩罗,摩醯摩醯、唎驮孕。俱卢俱卢、羯蒙。

     度卢度卢、罚闍耶帝。摩诃、罚闍耶帝。

     陀罗陀罗,地唎尼,室佛罗耶。遮罗遮罗,摩麼罚摩罗,穆帝隶。

     伊醯伊醯,室那室那,阿罗参、佛罗舍利,。罚沙罚参。佛罗舍耶。

     呼嚧呼嚧摩罗,呼嚧呼嚧醯利。娑罗娑罗,悉唎悉唎,苏嚧苏嚧。菩提夜、菩提夜,。

     菩驮夜、菩驮夜,。弥帝唎夜,那罗谨墀。

     地利瑟尼那,波夜摩那,娑婆诃。悉陀夜,娑婆诃。摩诃悉陀夜,娑婆诃。

     悉陀喻艺,室皤罗耶,娑婆诃。那罗谨墀,娑婆诃。摩罗那罗,娑婆诃。

     悉罗僧、阿穆佉耶,,娑婆诃。娑婆摩诃、阿悉陀夜,,娑婆诃。者吉罗、阿悉陀夜,,娑婆诃。

     波陀摩、羯悉陀夜,,娑婆诃。那罗谨墀、皤伽罗耶,,娑婆诃。

     摩婆利、胜羯罗夜,,娑婆诃。南无喝罗怛那、哆罗夜耶,。

     南无阿唎耶。婆嚧吉帝,烁皤罗夜,娑婆诃。唵,悉殿都,,漫多罗,跋陀耶,娑婆诃。

    精彩推荐