<dfn id='jEry2HHY'></dfn>

    <noscript id='jEry2HHY'></noscript>

   1. 僧璨大师
    禅宗三祖僧璨大师的故事
    日期:2019-02-22  点击数:736

    僧璨大师 大师是禅宗第三代祖师,出身不详,以衣谒二祖而得度;得法后,初隐 于皖公山,后周武帝毁佛法,自此住无定处。十余年后,至隋开皇十二年, 始设法席,接引...[阅读全文]

    三祖僧璨大师悟道因缘
    日期:2019-02-22  点击数:386

     三祖僧璨大师悟道因缘 三祖僧璨禅师,姓氏及籍贯均不详。史料只记载,他最初以白衣的身份拜谒了北方前来舒州司空山(今安徽岳西县西南店前镇)避难的二祖慧可祖师...[阅读全文]

    禅宗三祖僧璨大师圆寂日是哪天?农历十月十五
    日期:2019-02-22  点击数:124

     农历十月十五日是禅宗三祖僧璨大师圆寂日!僧璨(约公元510年-606年),又作僧粲,隋大业二年(公元606年)圆寂,生年及事迹不详,为中国佛教禅宗三祖,曾跟随二祖...[阅读全文]

    信心铭
    日期:2019-02-22  点击数:855

    至道无难 唯嫌拣择 但莫憎爱 洞然明白 毫厘有差 天地悬隔 欲得现前 莫存顺逆 违顺相争 是为心病 不识玄旨 徒劳念静 圆同太虚 无欠无余 良由取舍 所以不...[阅读全文]

    僧璨和《信心铭》
    日期:2019-02-22  点击数:290

     僧璨禅师,在早期佛教史书中也被称做粲禅师,是中国禅宗所敬奉的三祖,在南北朝末年至隋朝初年长期在司空山(也称思空山)、皖公山修行和传法! ∷究丈皆谒宄...[阅读全文]

    《僧璨大师最上乘信心铭》
    日期:2019-02-22  点击数:235

    沉痛殷切的呼吁 佛弟子最茫然的是:法门众多,却不知何处入手。 佛弟子最痛心的是:邪说横流、谈玄搞怪、白衣上座、不敬三宝、背离正知见的佛教乱象。 当您以欢喜信受之...[阅读全文]

    僧璨大师最上乘信心铭
    日期:2019-02-22  点击数:693

    沉痛殷切的呼吁—— 佛弟子最茫然的是:法门众多,却不知何处入手! 》鸬茏幼钔葱牡氖:邪说横流、谈玄搞怪、白衣上座、不敬三宝、背离正知见的佛教乱象! 〉...[阅读全文]

    《僧璨大师信心铭》略解
    日期:2019-02-22  点击数:199

     至道无难& 8231;唯嫌拣择& 8231;但莫憎爱& 8231;洞然明白:晾逵胁& 8231;天地悬隔。至道者& 8231;理之极也& 8231;乃人人之本具& 8231;不待作为& 8231;故...[阅读全文]

    第三课、信心铭(隋.僧璨)
    日期:2019-02-22  点击数:372

    第三课 信心铭(隋.僧璨) 至道无难,唯嫌拣择。但莫憎爱,洞然明白。 毫厘有差,天地悬隔。欲得现前,莫存顺逆。 违顺相争,是为心[阅读全文]

    三祖僧璨:智者无为
    日期:2019-02-22  点击数:218

    【原文】 智者无为,愚人自缚。 法无异法,妄自爱著。 将心用心,岂非大错? 迷生寂乱,悟无好恶。 一切二边,良由斟酌。 梦幻空花,何劳把捉? 得失是非,一是放却。 眼...[阅读全文]